Infällda rullgardiner

Infällda rullgardiner‎

Infällda rullgardiner kombinerar fördelarna med en extern rullgardin med en överliggande rullgardin.‎

‎Infällda rullgardiner kombinerar fördelarna med en extern rullgardin med en överliggande rullgardin. Den största fördelen med detta system är det faktum att vi kan montera det utan att utöka fönsteröppningarna och samtidigt bygga lådan så att vi uppnår en visuell effekt som i fallet med överliggande rullgardiner. I denna typ av rullgardin sitter hela lådan utanför byggnaden och serviceåtkomst tillhandahålls av en inspektionsflik i den nedre delen.‎


Comments are closed.