VEKA Slide 82

VEKA Slide 82

VEKA Slide 82 är ett lyft-och-skjutdörrsystem som är konstruerat på grundval av ett energibesparande fönsterprofilsystem med ett djup på 82 mm. Systemets mycket goda energieffektivitet beror inte bara på flerkammarprofiler utan också på tröskeln, som har utmärkta värmeisoleringsegenskaper, som erhålls m.in. tack vare användningen av duothermala skiljeväggar och en integrerad isolerande termisk kil gjord av “varm” grafitpolystyren, så att golvet vid dörren inte är kallt. ‎

‎VEKA Slide 82 är en kombination av mycket bra värmeisolering med stort och effektivt glas. Slide 82 ger möjlighet att göra en konstruktion med en total spännvidd på upp till 6,5 meter och en höjd av 2,7 meter och en maximal bredd på dörrbladet på 3 meter.‎

‎En betydande inverkan på att erhålla utmärkta energiparametrar har en innovativ tröskel och förstärkning av karmen, som på grund av sin duothermala uppdelning gör att du kan separera den inre och yttre zonen utan termiska köldbryggor. Tekniken som används behåller värmen i huset och minskar energiförbrukningen och minskar därmed värmeräkningarna och skyddar miljön.‎


Comments are closed.