Segmentportar

Så kallade segmentportar används i bostäder, industriella och offentliga byggnader samt bilverkstäder. Tack vare övre öppningssätt (segment göms antingen vågrätt under taket, eller lodrätt ovanför entrén, eller anpassas de till takets böjning) ger de möjlighet att utnyttja varje centimeter innanför garaget och framför det.

Anpassning till ditt hus blir ännu enklare med olika slags ledskenor. Låga överstycken eller lutande takyta står inte iväg för att hitta den rätta garageporten. Den kan också projekteras bågformigt eller i form av trapets.

Alla portar i vårt erbjudande är termiskt och akustiskt isolerade i diverse grader. Segment är tillgängliga i tjocklekar från 20 mm till 45 mm. Dessutom fyller de alla säkerhetskrav, bl. a. på att undvika att klämma fingret från utsida och insida eller på att fjäder inte går av.

Segmentportar kan du utrusta med entréport, glasning, ventilationsgaller eller elektrisk motor.

Skicka förfrågan