System MB-86

System MB-86 för fönster och dörrar är en produkt med höga parametrar, som tillfredsställer olika förväntningar. Profiljärnets konstruktion finns på 3 varianter, beroende på krav ställda för energibesparing: ST, SI samt AERO. MB-86 är det första systemet för fönster och dörrar i världen som använder aerogel – materialet som präglas av extrem höga isoleringsegenskaper. Till MB–86:s andra fördelar hör hög beständighet, som ger en möjlighet att skapa stora och tunga ytor.

Konstruktion
Ladda ner
Skicka förfrågan

Referensprojekt