I n r e   k o n s t r u k t i o n e r

System till inre konstruktioner låter en skapa trygga och fina kontorsinteriörer med skiljeväggar och dörrar. Från vanliga konstruktioner med enkelt glas till mer avancerade som erbjuder möjlighet att använda inre persienner, också elektriskt styrda, samt andra delar av kontorsutrustning. De kan också erbjuda väldigt höga ljuddämpande egenskaper så att man kan hålla viktiga diskussioner i lugn och ro utan att oroa sig att en obehörig person hör något.
SYS MB-45 edit
MB-45
SYS MB-Expo edit
MB-EXPO
system-mb-80-office
MB-80 OFFICE