TRÄFÖNSTER OCH PVC-FÖNSTER – VILKA ÄR BÄTTRE?

Både trä och PVC har åtskilliga nackdelar som material i fönster och dörrar. PVC-fönster är en relativt ny produkt jämförst med träfönster. De har dock funnits på marknaden tillräckligt länge för att bevisa att de motstår tidens tand.

Fönster av av PVC blir alltmer populära tack vare sina goda termiska parametrar samt sitt ojämförligt lägre pris. Detta leder till att träfönstertillverkare börjar oroa sig för framtiden. För att försvara sin produkt, som i många år har varit den enda tillgängliga lösningen, sprider de information om olika problem som påstås vara förknippade med PVC-fönster.

Syftet med denna text är att jämföra bägge produkterna och bryta några av de föreställningar som finns om PVC-fönster och som ofta är ett resultat av att man helt enkelt saknar kunskaper i ämnet.

termometr
Värme- och ljudisolering
okno
Stabilitet
ral
Färghållbarhet
srodowisko
Miljöfrågor
dziecko
Säkerhet
ogien
Brandsäkerhet

Sammanfattningsvis:

De flesta allmänna åsikter som gäller träfönsters överlägsenhet över PVC-fönster kan uppfattas som myter. Det är svårt att förneka fördelarna med PVC-fönster som t.ex. förmånligt pris, underhållsfrihet och motståndskraft mot olika väderförhållanden. Tack vare detta blir fönster av PVC alltpopulära. De används särskilt ofta i projekt där det behövs bra värme- och ljudisolering, attraktiv utformning, god funktionalitet, lättputsade fönster och ett attraktivt pris.

Träfönster kommer säkert att fortsätta att vara en lämplig produkt för människor som är benägna att betala betydligt mer pengar för att kunna njuta av hur naturligt trä ser ut och känns. Detta gäller särskilt projekt som kräver transparent lasyr som framhäver träets naturliga struktur.

© SZACH-MAT Fönsterfabrik 2017