SP:S TEST AV TRÄ OCH PVC-FÖNSTREN

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut testade mellan 1994-2007 både trä-aluminiumfönster och PVC-fönster. Fönstren besiktigades några gånger, inklusive fönster monterade i SP:s testfasad som testades 5 gånger. Avsikten var att kontrollera hur de ser ut och uppför sig efter några år efter montaget. Hela projektet dokumenterades i SP:s Rapport.

ANMÄRKNINGAR EFTER 15 ÅR
 • 49% av PVC-fönstren uppvisade inga anmärkningar
 • Endast 27% av trä/aluminium fönstren uppvisade inga anmärkningar
FÄRGFÖRÄNDRINGAR
 • Efter 15 år uppvisar PVC-fönstren inga färgförändringar
 • Efter 10 år hade 67% av trä/alu fönstren tydliga färgförändringar (krackelering)
FUKTKVOTER
 • Redan efter 6 år uppvisade trä/aluminium fönstren höga fuktkvoter
 • PVC-fönstren påverkas inte av fukten
BRANDTEST
 • Brandtest på LTH Lund uppvisar att oavett material uppnår flamman 800°C efter 2,5 minuter och når maximala 1200 °C efter 7 minuter
PVC – SJÄLVSLOCKNANDE FÖNSTER
 • testet visade också att PVC-fönstren självslockande efter ca 10 minuter
 • trä/aluminium var tvungen att släckas med vatten efter ca 30 minuter
ÖPPNINGSFUNKTION EFTER BRANDEN
 • helt förstörd på trä/aluminium
 • PVC-fönstren fungerade fortfarande och kunde användas som flyktväg. Inga glasrutor föll ut ur sin konstruktion