Slutförande av ett husbygge eller lägenhet är anknutet till många viktiga beslut som måste fattas. De kommer att avgöra för några kommande år hur vi känner oss i vårt hem.

Vi förstår perfekt den oro som renovering innebär: oreda, oväsen, dåligt utförande och brist på pålitlighet. Vårt mål är att minska stressen under renoveringen så mycket som möjligt. Vi ställer oss till ert förfogande i varje etapp, för att börja med att uppskatta arbetsomfattning, rådge vid materialval till att välja bästa lösningar för dina rum. Vi lägger stor vikt vid kvalitet på vårt arbete. Estetik är lika viktig för oss som för er.

Vi erbjuder kompletta arbeten omfattande: montage, renovering och slutförande inom bl.a.:

  • montage av PVC, aluminium och träpartier

  • underhållsservice av partierna

  • målningsarbeten

  • putsningsarbeten

  • dekorativ putsning

  • montage av undertak

  • el-tjänster

  • vvs-tjänster

  • fasadarbeten

Vi står dig till buds 7 dagar i veckan. Vi anställer egna, högkvalificerade renoverings- och serviceteam. Vi ger garanti på våra arbeten.

Vi hade en ära att jobba för många företag och institutioner i Polen uch utomlands, bl. a. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gazomontaż S.A., Pomorska Spółka Gazownictwa, Saur Neptun Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Szkolne Schroniska Młodzieżowe, Stocznia „Remontowa” S.A., Stocznia Gdańska S.A. och många individuella kunder.

Om du överväger en husrenovering vi föreslår att välja ett besök av vår rådgivare. Det är kostnadsfritt och inte förpliktigar till något. Vi besöker dig och utför mätning, uppskattar omfattning och föreslår bästa lösningar.