Både trä och PVC har åtskilliga nackdelar som material i fönster och dörrar. PVC-fönster är en relativt ny produkt jämförst med träfönster. De har dock funnits på marknaden tillräckligt länge för att bevisa att de motstår tidens tand.

Fönster av PVC blir alltmer populära tack vare sina goda termiska parametrar samt sitt ojämförligt lägre pris. Detta leder till att träfönstertillverkare börjar oroa sig för framtiden. För att försvara sin produkt, som i många år har varit den enda tillgängliga lösningen, sprider de information om olika problem som påstås vara förknippade med PVC-fönster.

Nu kan ni läsa på vår webbsida om de problem som påstås vara förknippade med PVC-fönster och se om de är myter eller sanninger.

Läs mer här: https://szach-mat.eu/sv/offert/trafonster-och-pvc-fonster-vilka-ar-battre/