Vad är viktigt när du väljer fönster?

Vad är viktigt när du väljer fönster?‎

‎Som i någon annan bransch på marknaden finns det många olika produkter på marknaden i fråga om PVC-fönster. Det enklaste sättet att jämföra dem med bilar. Precis som vi kan köpa bättre och sämre märken, så är det med fönster. Även om ett fönster för många människor helt enkelt är ett fönster, inser de inte att det finns många skillnader som kommer att ha en mycket stor inverkan på om de kommer att vara nöjda med sitt köp.‎

‎Skulle du köpa en bil utan att kontrollera om den är i gott skick, bara för att den är billig?‎

‎Skulle du köpa en dator utan att kontrollera om den har tillräckligt bra specifikationer och uppfyller dina krav?‎

‎En dator eller bil är lätt att byta ut. Med fönstren är det lite värre, eftersom deras ersättning är förknippad med renovering i hela huset. Och vi köper dem med tanken att vi kommer att ha lungn i många år.‎

‎Om vi spenderar lite tid i början, bekantar oss med branschen lite och vet vad vi ska leta efter, kommer vi definitivt att öka chansen att vi väljer rätt produkt och leverantör och kommer att vara nöjda i många år.‎

VAL AV PVC-PROFILER:

1. Profilmärke‎

‎Det finns många profiltillverkare på marknaden, men inte alla har samma långa erfarenhet eller har varit involverade i produktionen av PVC-profiler från början av sin verksamhet, så företagets erfarenhet betyder inte nödvändigtvis längden på erfarenheten inom fönsterindustrin.‎

‎Företaget med förmodligen längst erfarenhet av produktion av PVC-fönsterprofiler är det tyska företaget Veka, som har funnits på den europeiska marknaden i över 40 år och har hanterat fönsterprofiler från början.‎

‎2. Intyg från oberoende statliga institutioner och anmälda forskningsinstitut‎

‎Det är viktigt att kompletterande produkter testas av kända yrkesverksamma inom branschen som har specialiserat sig på byggteknik och kemi i flera år. Det mest erkända institutet är IFT Rosenheim i Tyskland. Och om profilerna där fönstren kommer att produceras har godkännande av okända institut, är det värt att överväga om det blir rätt val.‎

‎4. Profilklass‎

‎PVC-profiler kan tillverkas i olika klasser som påverkar deras egenskaper, liksom hela fönsterkonstruktionen.‎

‎Klass A står för de högsta kvalitetskraven. Profiler av denna klass har tjocka ytterväggar (3 mm.) och breda kamrar (minst 5 mm.), vilket har en positiv effekt på profilens hållfasthet och stabiliteten hos hela konstruktionen. Det är värt att se till innan du köper vilka klassprofiler som har erbjudits , för i det färdiga fönstret finns det inget sätt att kontrollera det.‎

‎Profiler med tunnare väggar – från klasserna B och C:‎

  1. ‎har inte lika hög motståndskraft mot skador som klass A och är cirka 10 till 20% mer mottagliga för hörnsprickbildning‎
  2. ‎Ljudisolering av fönster är sämre med 1-4 dB, vilket ökar ljudnivån i rummen‎
  3. ‎Värmeisolering av fönster är lägre på grund av tunnare material och mindre kammarkapacitet‎
  4. ‎Inbrottsmotståndet kan vara lägre eftersom vissa gångjärnsskruvar inte träffar profilernas stålförstärkningar (de hmnar i PVC materialet)‎
  5. ‎Rivmotståndet hos skruvar som används för att fixera beslag är upp till 20% lägre‎
  6. ‎Känsligheten för att “anpassa sig” till stressfördelningen är högre‎
  7. ‎RAL-märke – utdelat av Association for the Quality of Plastic Window Systems‎

‎Det innebär att egenskaperna hos de tillverkade profilerna är identiska med de som anges i RAL-standarderna för en viss klass.‎

‎5. Europeiskt CE-märke‎

‎CE-märket är en försäkran från en fönstertillverkare som anger att en produkts fysikaliska och mekaniska egenskaper uppfyller de krav som anges i ett byggprojekt eller för ett specifikt projekt.‎

VAD ÄR VIKTIGT NÄR DU VÄLJER FÖnster:

1. Val av en högkvalitativ produkt

‎Fönster måste tillverkas på grundval av ett högkvalitativt system av profiler, stålförstärkningar, beslag och glas. Vi köper fönster i flera år, för att inte byta ut dem om ett år eller två.‎

‎2. Lämplig stålförstärkning

‎För att uppnå tillräcklig stabilitet och styrka använder PVC-fönster stålförstärkningar – både i karmen och i bågen. De bästa resultaten ges av stål med en tjocklek av minst 1,5 mm. Dessutom används i Veka-systemet en sluten stålförstärkning i karmen och öppen i bågen med dubbelkorrugerat stål.‎

‎Fönstern gjorda på detta sätt har utmärkt statik och ger hög användarvänlighet.‎

‎3. Tätningar i enlighet med den europeiska standarden PN-EN 12361-1

‎Tätningar ska vara gjorda av EPDM – ett material som är motståndskraftigt mot åldrande, tack vare vilket fönstren kommer att förbli täta. Det finns dock företag på marknaden som använder tätningar av vanligt gummi. De blir billigare, men är det värt att spara på täthet?‎

‎4. Certifierade beslag

‎Beslag är ett lika viktigt inslag i fönster – de är ansvariga för deras funktion. De bör certifieras enligt QM 328-systemet av det oberoende institutet IFT Rosenheim.‎

‎5. Begär korrekt information om de system som används. Begär en teknisk beskrivning och en prestandadeklaration.‎

‎6. Välj rätt leverantör som ger dig nödvändig information, ger dig råd om rätta lösningar, har mycket erfarenhet och kommer att stödja dig under hela urvals- och inköpsprocessen!‎


Comments are closed.