Aluprof MB-80 OFFICE

Aluprof MB-80 OFFICE

MB-80 OFFICE-systemet med interna dubbelglasade skiljeväggar används för att göra interna skiljeväggar i kontorsrum och andra allmänna utrymmen. MB-80 OFFICE-systemet gör det möjligt att använda olika typer av transparenta och ogenomskinliga fyllningar med hjälp av interna persienner och installation av elektrisk utrustning och kontorsutrustning.

Dessa väggar rekommenderas särskilt i byggnader där hög ljudisolering krävs. Den föreslagna konstruktionens grundläggande egenskap är mångsidighet i att ordna kontorsutrymme i kombination med enkelheten att utföra alla arbeten på byggarbetsplatsen.


Comments are closed.