Aluprof MB-79N

Aluprof MB-79N är det mest moderna, ekonomiska fönster- och dörrsystemet. MB-79N-systemet introducerades för att möta de ökade kraven på värmeisolering.

Den har profiler med ett djup på 79 mm (fönsterbåge) och 70 mm (karm och dörrblad). Värmebrytningar är gjorda av innovativt material med en ny form, vilket möjliggör användning av packningar  både i fönster och i dörrar.

Fönstren har mycket bra värmeisolering: Uw från 0,64 W/(m2K), Uf från 0,83 W/(m2K). Å andra sidan möjliggör mycket bra kinematik byggandet av smala öppningsbara fönster och dörrar. En annan fördel är profilerna för dörrblad, som har expansionsfogar, vilket eliminerar termisk stress under driften. En annan fördel med fönster är ett brett utbud av glas med 2- eller 3-rutor med en tjocklek av upp till 63 mm för fönster och upp till 54 mm för dörrar, vilket möjliggör användning av alla typer av glas, inklusive akustiskt eller anti-inbrott. Det är möjligt att använda osynliga gångjärn, liksom de mest populära kuvertbeslagen, inklusive dolda beslag med de modernaste fönsterbeslagen, i dörren finns också beslag med automatiserings- och åtkomstkontrollfunktioner. I MB-79N-fönstren finns ett stort urval av handtag från olika stilistiska serier, inklusive handtag med en synlig rosett eller utan rosett, med ett minimalistiskt och elegant utseende.


Comments are closed.