Aluprof MB-70

MB-70 är ett modernt aluminiumsystem som används för att utföra element av arkitektoniska externa byggnader som kräver termisk och akustisk isolering, t.ex. olika typer av fönster, dörrar, vestibuler, montrar, rumsliga strukturer.

MB-70-systemet är grunden för lösningar med ökad värmeisolering: MB-70 HI, MB-70US HI och kall-varm fasad baserad på MB-70CW HI-fönster.


Comments are closed.