Aluprof MB-60

MB-60 är ett modernt aluminiumsystem som används för att utföra element i arkitektoniska yttre byggnader som kräver termisk och akustisk isolering, t.ex.: olika typer av fönster, dörrar, vestibuler, utställningar, rumsliga strukturer.‎

‎Ett karakteristiskt drag hos systemet är dess nära anslutning till MB-45, MB-59S och MB-70 fönster- och dörrsystem. Antagandet av ett sådan teknisk lösning gjorde det möjligt att erhålla och tillämpa många kompatibla element i dessa system, t.ex.: samma glaslister, hörn, gummilister, beslag, lås, gångjärn och många identiska tekniska processer.En av effekterna av denna förening är produktens yttre och inre utseende: fönster, dörrar etc. gjorda i olika externa eller interna byggsystem är nästan identiska.‎

‎MB-60-systemet är grunden för lösningar med ökad värmeisolering: MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI.‎

‎På grundval av detta system kan inbrottsstrukturer också göras.‎


Comments are closed.