Aluprof MB-104 Passive

Aluprof MB-104 Passive

Aluprof MB-104 Passive är ett modernt aluminiumsystem och det används för att göra element av arkitektoniska externa byggnader, t.ex. olika typer av fönster, dörrar, vestibuler, montrar och rumsliga strukturer, som kännetecknas av utmärkt värmeisolering, också mycket bra ljudisolering, vatten- och lufttäthet och hög hållfasthet i strukturen.Parametrarna för fönster och dörrar av dessa delar av MB-104 Passive system överstiger de nuvarande kraven i de strängaste och tillämpliga reglerna och standarderna.

MB-104 Passive system är ett system som är dedikerat till energieffektiv och passiv konstruktion.

Utformningen av MB-104 Passiva systemsektioner har två varianter beroende på kraven på termisk energibesparing: SI och AERO.


Comments are closed.