VEKA Perfectline

VEKA Perfectline

VEKA Perfectline-fönster är 5-kammarprofiler med ett djup av 70 mm, utrustade med 2- eller 3-kammars glaspaket och Winkhaus-beslag.‎

‎Perfectline-fönster ger mycket bra värmeisolering (Uw från 1,0 W / m2K). De ger bra ljusinsläpp  genom ett större glasområde, eftersom ram- och ramprofilerna är totalt 118 mm breda.‎

‎Perfectline-profiler kan användas för att installera isolerglas med en tjocklek av 6 till 42 mm, vilket uppfyller kraven i klass 6 ljudisolering (ljuddämpning upp till 50 dB).‎

‎ VEKA Perfectline-fönster finns också i en utgående version, vilket är mycket populärt i skandinaviska länder. ‎

‎Profilerna har ytterväggar med en tjocklek av 3 mm (med en möjlig avvikelse på +- 0,2 mm), vilket klassificerar dem till högsta klass A.‎

‎Perfectline-profiler använder två packningar – externa och interna, som effektivt skyddar mot buller och kyla. ‎
‎Packningar kan vara i svart, grått eller karamell färg, vilket gör att du kan matcha dem med färgschemat‎ på profiler.


Comments are closed.