Realizowane projekty

Informujemy, że realizujemy projekt pod tytułem „Wprowadzenie stolarki termoizolacyjnej o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych i okien obrotowych z osią poziomą i pionową na rynki skandynawskie” w ramach projektu grantowegoPomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest pozyskanie nowych klientów do stałej współpracy na terenie Szwecji poprzez zaoferowanie produktu dostosowanego do potrzeb rynku, w konkurencyjnej cenie.

Planowanym efektem jest wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej Firmy Budowlanej „Szach-Mat” Robert Szachnowski na rynku szwedzkim.

Wartość projektu: 53036,58 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 23.224,97 PLN