I rommet utstyrt med moderne vinduer for å sikre nok luft er det nødvendig å kippe eller åpne vinduer ofte eller å montere ventiler.

Ventiler innleder luft til boliger, kontorer eller kjøkken. De plasseres i øvre delen av vinduet – i samsvaret med Polsk Standard om Ventilasjon (PN-83/B-03430). I samsvaret med ventilasjonsregler bruker man ventiler til å innlede luft til disse rommene: stuer, soverom, kjøkken, og i kjøkken og bad bruker man ventilasjonsåpninger til å lede luften ut.

Direkte fordeler ved bruk av ventiler er:

  • Eliminasjon av kondensasjon av vanndamp på vinduer og overkarmer (ingen mugg og sopp)

  • Mindre energitap sammenlignet med situasjon når man ofte vipper og åpner vinduer eller til og med hvis man bruker mikroventilasjonsfunksjon

  • Varmekomfort i rommet (ingen gjennomtrekk)

  • Forbedret lydisolering sammenlignet med vinduer i lufte- eller mikroventilasjonsposisjon

  • Automatisk arbeid av hele ventilasjonssystemet ved fuktstyrte ventiler

I tilbudet har vi tre grunntyper av ventiler:

  • Håndstyrte ventiler (brukeren regulerer ventilets åpning og bestemmer hvor mye luft kommer inn i rommet ved manuell endring av ventilens posisjon)

  • Trykkventiler (mengde av luften som kommer inn i rommet er avhengig av forskjellen mellom trykket inne og ute. Det foregår til trykksforskjellen er på nivået når ventilens effektivitet når maksimal verdi. Hvis forskjellen blir enda større begrenser ventilen mengde av luft som kommer inn. Det kan forårsakes f.eks. av sterk vind. Brukeren kan lukke ventilen og begrense inngang av luften til minimum.)

  • Fuktstyrte automatiske ventiler (mengde av luft som kommer inn er avhengig av mengde av vanndamp i rommet – ventilen åpner seg automatisk når fuktigheten i rommet stiger).