System MB-104 Passive

System for vinduer og dører med brutte kuldebrygger MB-104 Passive har med den høyeste termiske isoleringen. Det fyller alle krav som man stiller fro passive hus.

Det er et moderne system som er det beste valget når ytre aluminiumsdeler krever høy termisk og akustisk isolering diverse typer av vinduer, dører, vindsluser, skyvevinduer og andre konstruksjoner. Dessuten preges systemet av høy luft- og vanntetthet samt konstruksjonens stabilitet.

Profiljern i MB-104 Passive har to varianter, avhengige av energisparingskrav: SI samt AERO.

Parametere av vinduer og dører i dette systemet overstiger gjeldende strenge krav og normer, og det er derfor man oftest velger MB-104 Passive for passive hus.

Med systemet som utgangspunkt kan man også tilvirke paneldører, som gir bredere muligheter når det gjelder utseendet.

Konstruksjon
Last ned
Send spørsmål

Referanseprosjekter