Y t r e   k o n s t r u k s j o n e r

Planlegger du å bytte vinduer i ditt hus? Aluminium er det mest utholdende materialet på markedet og til og med bedre enn PVC når det kommer til motstandskraft mot værforhold og høy fuktighet. Markedets behov for alle større konstruksjoner årsaker at aluminium blir alt mer populært. Også privatkunder velger det for sine hus, også med tanke på at i samme system kan de få ytterdører i ulike utføringer med høyeste isoleringsparametere.

Aluminium tilbyr oss mulighet til å tilvirke vinduer og dører beregnet for passivhus, sertifiserte av Passivahus Institut i Darmstadt som i visse fall kan også tilby bedre egenskaper og isoleringsverdien enn dem som nåfortiden kreves på markedet.

Letter du også etter de moderneste løsningene som utgående foldedør med lav terskel eller skyvedør som åpnes i hjørnet uten midtstolpe, blir aluminium det rette valget for deg.

MB-70
MB-86
SYS MB-104-Passive edit
MB-104 Passive
MB-77HS
MB-59S
MB-60
MB-78EI
MB-Slimline