System MB-80 OFFICE

Systemet MB-80 OFFICE til interne dobbelglassede skillevegger brukes for å tilvirke mellomvegger i kontor og andre offentlige miljøer. Det kan kompetteres med ulike typer av transparente og innsynsbeskyttende fyllinger og utrustes med interne persienner og elektrisk tilbehør sammen med annen kontorutrustning. Systemet rekommenderes spesielt til de bygningene der høy akustisk isolering kreves. Systemets grunnleggende egeneskap er allsidighet kombinert med enkelhet i tvangsfullbyrdelsen av alle oppgaver på byggplassen.

Konstruksjon
Last ned
Send spørsmål

Referanseprosjekter