Diffusorer

I et rom utstyrt med moderne vinduer, for å sikre riktig mengde ventilasjonsluft, er det nødvendig å vippe eller åpne rammene ofte, eller å installere luftventiler. Diffusorer er enheter som fører luft inn i stuer, kontorer eller kjøkken, plassert i den øvre delen av dinduet – i samsvar med den polske standarden for ventilasjon (PN-83 / B-03430). I henhold til ventilasjonsreglene tilføres luft gjennom luftinntak til rom som: stuer, soverom, kjøkken , og den tilføres bad og kjøkken gjennom ventilasjonsåpninger.

Fordeler
De direkte fordelene med å bruke diffusorer er:

  • Eliminering av fenomenet kondens på vinduer og overliggere (ingen mugg og sopp).
  • Mindre tap av varmeenergi sammenlignet med hyppige vipp- og åpningsvinduer, eller til og med bruk av mikroforseglingsfunksjonen.
  • Termisk komfort på rommene ( ingen trekk).
  • Økt akustisk isolasjon sammenlignet med et uforseglet eller skråstilt vindu.
  • Ved fuktkontrollerte luftinntak, automatisk drift av hele ventilasjonssystemet.

Vi tilbyr tre grunnleggende typer diffusorer:

  • Diffusorer styrt manuelt. Brukeren regulerer graden av åpning av diffusoren, bestemmer mengden luft som tilføres ved å manuelt endre posisjonen til diffusoren.
  • Trykkdiffusorer (mengden luft som tilføres avhenger av trykkforskjellen i og utenfor rommet. Dette skjer opp til trykkforskjellsnivået, hvor luftinntakseffektiviteten når sin maksimale verdi. Ved ytterligere vekst avviker vingene, noe som begrenser mengde luft som tilføres. Denne situasjonen kan for eksempel være forårsaket av et vindukast. Brukeren kan lukke membranen, og begrense luftstrømmen til et minimum.
  • Automatiske luftinntak med fuktighetskontroll (størrelsen på luftstrømmen abhenger av mengden vanndamp i rommet – med økonigen av luftfuktigheten i rommet åpnes didusoren automatisk).