Kontakt

Spør etter produkt / pris

Byggefirma Szach-Mat Robert Szachnowski

ul. Kartuska 354AA
80-125 Gdańsk
NIP: 5971400696
Regon: 193098450

+48 500 100 749
+48 58 301 78 55

Vi vil gjerne informaere deg om at i samsvar med gjeldende bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger, spesielt med forordningen fra Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union 2016/679 av 27. April 2016 om beskyttelse av personer med hensyn til behandling av personalopplysninger og om fri flyt av slike data og vedtakelse av direktiv 95/46/EF (heretter: GDPR), for å sikre forsvarlig beskyttelse av personopplysninger, må den registrerte først og fremst gi informasjon om behandlingen av hans personopplysninger spesifisert i art. 13 eller 14 GDPR – avhengig av om de er hentet direkte fra den registrerte eller andre kilder. Klikk her for å lese flere detaljer.

Innenriks salgsavdeling

+48 500 100 749
+48 58 301 78 55

Eksport salgsavdeling

+46 73 329 46 17                                          +47 463 54 379                                             +48 500 100 883

 

Monterings- og serviceavdeling

+48 500 100 187

Showroom / Salg

Produksjon