SP:S TEST AV TRÄ OCH PVC-FÖNSTREN

Mellom 1994-2007 testet Sveriges Tekniska Forskningsinstitut både tre- og PVC-vinduer. Vinduene kontrollertes noen ganger, inklusive vinduer montert i SP:s testfasade som var testet 5 ganger. Hensikten var å kontrollere hvordan de ser ut og oppfører seg etter noen år etter montasje. Hele prosjektet var dokumentert i SP:s Rapport.

BEMERKNINGER ETTER 15 ÅR
 • 49% av PVC-vinduene framviste ingen bemerkninger
 • Bare 27% av tre/aluminium vinduene framviste ingen bemerkninger
FARGEFORANDRINGER
 • Etter 15 år framviste PVC-vinduene ingen fargeforandringer
 • Etter 10 år hadde 67% av tre/alu vinduene tydelige fargeforandringer (krakelering)
FUKTIGHETSINNHOLD
 • Allerede etter 6 år framviste tre/aluminium vinduene høye fuktighetsinnhold
 • PVC-vinduene påvirkes ikke av fuktigheten
BRANNTEST
 • Branntest på LTH Lund fremviser at uansett materiale oppnår flammen 800°C etter 2,5 minutter og når maksimalt 1200°C etter 7 minutter
PVC – selvslokkende vinduer
 • Testen viste også at PVC-vinduer er selvslokkende etter ca. 10 minutter
 • Tre/aluminium måtte slokkes med vann etter ca. 30 minutter
ÅPNINGSFUNKSJON ETTER BRANNEN
 • Helt ødelagt på tre/aluminium
 • PVC-vinduer fungerte fortsatt og kunne anvendes som fluktvei. Ingen glassrute falt ut av sin konstruksjon