Personvernerklæring

Personvernerklæring

SZACH-MAT Byggeselskap Robert Szachnowski Informasjonsklausul

Vi informerer deg vennligst om at i samsvar med gjeldende bestemmelser om beskyttelse av personoplysninger, spesielt med forordningen fra Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union 2016/679 av 27. April 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data og opphevelse av direktiv 95/46/EF (heretter: „Generell forordning – eller GDPR”), for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger, må den registrerte først og fremst gi informasjon om behandling av hans personopplysninger spesifisert i art. 13 eller 14 GDPR- avhengig av om de er hentet direkte fra den registrerte eller fra andre kilder.

Hvem er administrator for dine personopplysninger?

Administratoren, det vil si enheten som bestemmer hvordan dine personopplysninger skal brukes, er Firma Budowlana Szach-Mat Robert Szachnowski med sitt registrerte kontor i Gdańsku, ul.Kartuska 354AA 80-125 Gdańsk inngått CEIDG, REGON 193098450, NIP 597-14-00-696

Hvordan kontakte oss for mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger?

Skriv til selskapet: J postadresse: Firma Budowlana Szach-Mat Robert Szachnowski med hovedkontor i Gdańsku przy ul. Kartuskiej 354AA, 80-125 Gdańsk E, e-postadresse: sekretariat@szach-mat.eu

Hvor får vi dataene dine fra?

Vi mottok dem fra deg under det nåværende komersielle og markedsføringssamarbeidet eller i forbindelse med signering av kontrakten, inkludert i forbindelse med bestillingene som ble gjort for selskapets produkter eller tjenester.

Hva er formålet og det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger av selskapet?

Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for komersielt og markedsføringsarbeidet, inkludert:

 • Sende informasjon om kampanjer komerielle tilbud og nye produkter
 • Sende informasjon om pågående arrangementer, organisering av lojalitetsprogrammer.
 • Kontakte kunden for formål relatert til makredsføringsaktiviteter gjennom tilgjengelige kommunikasjonskanaler, spesielt med ditt samtykke via e-post og telefon
 • Konkurranser og markedsføringskampansjer der du kan delta;
 • Klagehåntering;
 • Håndtering av varsler som rettes til selskapet via kontaktskjema.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger på samme måte som de ble gitt. Vi vil behandle dine personopplysninger til du trekker tilbake samtykket ditt.

Må du gi oos dine personopplysninger?

Vi krever at du oppgir følgende personopplysninger for å kunne fortsette samarbeidet, utføre bestemmelsene i kontrakten, og dermed yte tjenester:

 • Fornavn og etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om selskapet og dets adresse (når det gjelder enheter drive en bedrift)

Hvis loven krever det, kan vi kreve andre nødvendige data for ekspempel regnskapsmessige eller skattemessige årsaker. Bortsett fra disse tilfellene, er data gitt frivillig.

Hva er dine rettigjeter overfor selskapet når det gjelder behandlede data?

Selskapet gjør alt for å sørge for fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak beskyttelse av personopplysninger mot utilsiktet eller bevisst ødeleggelse, utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring, bruk eller tilgang, i samsvar med alle gjeldende lover. I forbindelse med behandlingen av din personopplysninger har du rett til:

 • Be om tilgang til dine personlige data,
 • Kreve at dine personopplysninger blir rettet,
 • Forespørsler om å slette dine personopplysninger,
 • Forespørsler om å begrense behandlingen av dine personalopplysninger,
 • Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger,
 • Overføring av dine personlige data,
 • Klage til tilsynsmyndigheten.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler dine personopplysninger med selskapets ansatte som er involvert i gjennomføringen av bestillingen og tredjeparter som samarbeider med selskapet, inkludert som en del av markedsføringskampanjer, yter konsulent-, revisjons- og rådgivingstjenester og offentlige myndigheter i samsvar med loven i situasjoner fastsatt i bestemmelsene i loven.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger i løpet av den inngåtte kontrakten. Dessuten for å utføre forpliktelser i henhold til loven, spesielt skatt og regnskap. Vi lagrer dine personopplysninger for markedsføringsformål i en periode på gyldigheten av kontrakten eller inntil du protesterer mot den behandling, avhengig av hva som inntreffer først. Når det gjelder organisering av lojalitetsprogrammer, konkurranser og salgsfremmende kampanjer, som du kan delta i – vil vi behandle dataene dine så lenge dette varer der varigheten og perioden for oppgjør er avhengig av prisutdelingen. For å være ansvarlig, det vil si å bevise overholdelse av bestemmelsene om behandling av personopplysninger vil vi lagre dataene i den perioden selskapet er forpliktet for å oppbevare dataene eller dokumentene som inneholder dem for dokumentasjon oppfylle juridiske krav og muliggjøre kontroll av oppfyllelsen av disse av offentlige myndigheter.

Overfører vi dataene dine til ikke-europeiske land og dets økonomisk området?

Dine personopplysninger vil ikke bli overført utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Behandler vi dine personopplysninger automatisk (inkludert gjennom profilering) på en måte som påvirker dine rettigheter?

Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet på en automatisert måte (inkludert i for av profilering).

Mvh,
Szach-Mat