Mange har ingen tillit til PVC-vinduer, fordi de tror eller har hørt at de ikke oppfyller kravene til det skandinaviske markedet og ikke tillater bruk av tradisjonelle løsninger.

Det er ikke sant.

Hvis du velger riktig leverandør, som produserer vinduer for prosjektet, ikke for lager, og har mange års erfaring i Skandinavia, vil du kunne velge slike løsninger som vil oppfyll dine krav.

1. PVC-vinduer kan få P-mãrk sertifikat

RISE (tidligere SP) har strengt definert krav, som må oppfylles både produkt og produsent, for å få sertifikatet. Det virker først og fremst vind- og vanntetthet, motstand mot vindbelastning, isolasjon men også hvikle komponenter som brukes i produksjonen (profiler og deres klasse, tykkelse av stålforserkninger, osv).

I vårt tilbud har to av de tilgjengelige modellene blitt sertifisert – Roma A70 og Berlin V82 Thermo.

2. Montering på adjufixes

I motsetning til hva noen hevder, kan PVC-vinduer settes sammen med en bøssing. Det er imidlertid ofte en feil å fprøve å tilpasse PVC-niduer til tradisjonelle bøssinger for treprofiler. Tre og PVC har forskjellige strukturer, derfor kan du ikke bruke samme bøssing til både. I våre vinduer bruker vi modeller spesiellt utviklet for PVC-profiler. Du kan få dem sammen med vinduene, eller du kan kjøpe dem i Sverige, og vinduene kan bestilles med allerede forberedte hull.

3. Aluminiumskledninger

Aluminiumskledninger brukes til tre-vinduer, for å beskytte dem mot negativ påvirkning av atmosfæriske faktorer. PVC selv er motstandsdyktig mot dem og trenger ikke ekstra beskyttelse, men noen kunder, når de kjøper nye vinduer, vil ikke dele med det elegante utseendet på vinduene, noe som gir dem aluminim. Spesielt for dem tilbyr vi PVC-vinduer med aluminiumskledning, en kombinasjon av tradisjon og modernitet.

4. Uteslående balkongdører med lav terskel

Tradisjonelt, i land der PVC-vinduer er mest populære, åpnes balkgongdørene innover og blir valigvis erstattet av såkalte balkongvindu, som har en ramme med standard høyde, som et vindu. Produsenter som fokuserer p[ det skandinaviske markedet har imidlertid i sine tilbud balkongd;rer som [pner innover eller utover, og som har en lav terskel. Den har vanligvis en høyde på ca 20mm. Det kan være laget av PVC eller PVC og aluminium. Det er verdt å sjekke om det er en standard terskel eller har de beste isolasjonsparametrene.

5. Skandinavisk håndtak og sett inn i balkongdøren

Et av de mest populære systemene i Skaninavia er ASSA. Det er spørsmål om du kan bruke dørhåndtakene og innsatsene fra ASS (som ofte kreves av froskingsselskapene) i PVC-balkogngdører. Selv om ikke alle modeller passer PVC, er det selvsagt mulig.

6. Underkutt på den utvendig vinduskarm

Tradisjonelt i Skandinavia er utvendig vinduskarmen montert utenfor vinduet, og ikke under det, som det vanligvis gjøres ved PVC-vinduer. Det er imidlertid også mulig å kutte et spesielt hakk på vinduskarmen i rammen.

7. Behandling av vindusmygg

En populær løsning er også inntryk for ras behandlig av vindusmygg etter montering. For PVC-vinduer kan dette oppnås på to måter:

  • Freser inntrykket i vindusrammen
  • Fest en spesiell tillegsprofil, som vi kan settefor eksempel et papp-gipspapp

8. Barns sikkerhet

Ingen, som skanidaver, bryr seg om barns sikkerhet. Mange forskjellige løsninger kan brukes i PVC-vinduer for å minimalisere risikoen for at barnet åpner vinduet.

  • endring av beslaget til vipp-og-sving – vinduet åpnes føsrt til vippeposisjonen
  • endring av beslaget til vipp-og-uttak-og-sving – vinduet åpnes først til vippeposisjon, da til uttaksposisjon, og på slutten til svingposisjon
  • KISI-lås – en av de mest populære løsningeene, der en spesiell løs er indtallert under håndtaket. Takket være at du må bruke to hender for å åpne vinduet.
  • OBVA blokade – blokkering, takket være hvilket vinduet åpnes bare noen få milimeter
  • Håndtak med nøkkel
  • Håndtak med knapp

PVC-vinduer tilbyr mange forskjellige alternativer og valg, og krever ingen vedlikehold. Hvis du velger leverandøren riktig, trenger du ikke å begrense dine krav når det gjelder løsninger som er tradisjonelt tilgjengelige på markedet.