Juridisk informasjon

Juridisk informasjon

Velkommen til Szach-Mat sin nettside. Dette dokumentet forklarer vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet. Ved å bruke nettstedet samtykker brukeren til å være juridisk bundet av disse bruksvilkårene. Hvis brukeren ikke godtar disse vilkårene for bruk, er brukeren ikke autorisert til å bruke nettstedet og må forlate nettstedet umiddelbart.  

Copyright

Copyright © Szach-Mat 2022. Alle rettigheter forbeholdt. Varemerkene og servicemerkene er registrerte og uregistrerte varemerker for Szach-Mat eller andre emner. Bruk av Szach-Mat sine varemerker og servicemerker uten skriftdlig samtykke fra eieren av varemerket eller tjenestemerket er strengt forbudt. Uten vårt forutgående uttrykkelige skriftlige samtykke, kan ingen av informasjonen som presenteres på Szach-Mat-nettstedet tolkes som å gi noen lisens eller rett til å bruke Szach-Mat varenavn, varemerker eller tjenestemerker.

Bruk av selskapets innhold og tjenester

Selskapets eiendomsrett. Szach-Mats nettsted kan inneholde informasjon, data, bilder, videoklipp, musikk, lenker, logoer og annet materiale (heretter samlet referert til som „innhold”) som er opphavsrett, åndsverk eller annen industriell eiendom til Szach-Mat, dets partnere eller eksterne leverandører. Innholdet på nettstedet Szach-Mat er beskyttet av opphavsrett både individuelt og som et samlet verk.

Lenker til Szach – Mat nettstedet. En bruker som driver sitt eget nettsted kan ikke ramme eller innramme innhold , plassere „dyplinker” eller samle inn innhold under en URL på toppnivå. Brukeren vil ikke koble til Szach-Mat nettstedet eller innholdet på en måte som antyder en anbefaling eller et forhold mellom partene uten skriftlig samtykke fra selskapet. Brukeren forplikter seg umiddelbart til fjerning av alle lenker til Szach-Mat nettstedet som selskapet anser som upassende. 

Forbehold av rettigheter; spesifikke forbud. Ved å tilby selskapets nettsted for din bruk, gir vi deg en global, ikke eksklusiv, ikke overførbar, tilbakekallbar, begrenset lisens til å få tilgang til og bruke informasjonen på Szach-Mat nettstedet som beskrevet i disse bruksvilkårene. Szach-Mat forbeholder seg alle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, bruken av Szach-Mat nettstedet og relaterte immaterielle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt brukeren. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i disse bruksvilkårene, kan du ikke lagre, kopiere, reprodusere, tilpasse, transformere, lage avledede verk, overføre, distribuere, offentlig vise eller fremføre noe opphavsrettsbeskyttet materiale fra Szach-Mat nettstedet.