Implementering av ikke-standard bestillinger

Garanti for produkter og tjenester

Konkurransedyktig pris

Teknisk rådgivning

Våre partnere

Innenriks salgsavdeling

+48 500 100 749
+48 58 301 78 55

Eksport salgsavdeling

+46 73 329 46 17                                         +47 463 54 379
+48 500 100 883

Monterings- og serviceavdeling

+48 500 100 187

Vi gjennomfører prosjektet “Utvikling og implementering av en innovativ B2B-plattform som integrerer styring av prosesser som skjer mellom selskapet “Szach-Mat” Robert Szachnowski og dets partnere.”