Informacja prawne

Informacje prawne

Witamy w witrynie internetowej Szach-Mat. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady i warunki korzystania z Witryny internetowej. Przez korzystanie z Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na prawne związanie niniejszymi Warunkami korzystania. Użytkownik, który nie zgadza się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie otrzymuje zgody na korzystanie z Witryny internetowej i musi ją natychmiast opuścić.

Copyright

Copyright © Szach-Mat 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i znaki usług są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Szach-Mat lub innych podmiotów. Używanie jakichkolwiek znaków towarowych i znaków usługowych Szach-Mat bez pisemnej zgody właściciela znaku towarowego lub znaku usługowego jest surowo zabronione. Bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody żadna z informacji przedstawionych w Witrynie internetowej Szach-Mat nie może być interpretowana jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych Szach-Mat.

Korzystanie z treści i usług spółki

Prawa własności spółki. Witryna internetowa Szach-Mat może zawierać informacje, dane, obrazy, klipy wideo, muzykę, łącza, logo i inne materiały (zwane dalej łącznie „Zawartością”) będące własnością prawno-autorską, własnością intelektualną lub inną własnością intelektualną Szach-Mat, partnerów bądź dostawców zewnętrznych. Zawartość Witryny internetowej Szach-Mat jest chroniona prawami autorskimi zarówno indywidualnie, jak i jako praca zbiorowa.

Łącza do Witryny internetowej Szach-Mat. Użytkownik prowadzący własną stronę internetową nie może wyświetlać Zawartości w ramce lub obramowaniu, umieszczać „głębokich łączy” ani gromadzić Zawartości znajdującej się poniżej adresu URL najwyższego poziomu. Użytkownik nie będzie umieszczać łączy do Witryny internetowej Szach-Mat ani Zawartości w sposób sugerujący rekomendację lub powiązanie między stronami bez pisemnej zgody Spółki. Użytkownik zobowiązuje się usunąć niezwłocznie na żądanie wszystkie łącza do witryny internetowej Szach-Mat, które Spółka uzna za niewłaściwe.

Zastrzeżenie praw; określone zakazy. Przez zaoferowanie Witryny internetowej Spółki do użytku udzielamy globalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na dostęp i wykorzystanie informacji zawartych na Stronie internetowej Szach-Mat na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach korzystania. Szach-Mat zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym między innymi do korzystania z Witryny internetowej Szach-Mat i powiązanych praw własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania nie wolno przechowywać, kopiować, powielać, dostosowywać, przekształcać, tworzyć dzieł pochodnych, transmitować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać ani wykonywać żadnych chronionych prawem autorskim materiałów z Witryny internetowej Szach-Mat.