Window system with thermal break MB-Slimline with high thermal insulation, is used to perform various types of windows inward opening (turn, tilt, turn-tilt) and the fixed which are characterized by, along with a prime thermal insulation, a very good acoustic insulation, as well as water and air tightness, and high durability of the construction. The window MB-Slimline, thanks to a very small width of aluminum profiles visible from the outside of the structure, allows the construction of windows in two variants – with visible or invisible profiles (SG) from the outside of the construction. Appearance of fixed fields and opening ones, in the case of the use of invisible wings, is therefore almost the same. The system may also replace the old type huge windows made of steel, and provide similar appearance viewed from the outer side of the construction, while considerably increasing the thermal insulation of a partition.

  • Wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom uszczelki centralnej
  • Dobra izolacyjność termiczna
  • Szeroki zakres szklenia do 81 mm
  • Zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż większości dostępnych okuć
  • Technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona. Połączenia profili (narożne i typu „T”) wykonuje się poprzez skręcanie lub kołkowanie

Technical parameters:
Air permeability: class 4, EN 1026: 2001; EN 12207: 2001
Water resistance: class E 1500, EN 1027: 2001; EN 12208: 2001
Thermal insulation (Uw) of 0.8 W / (m2K)