Nawiewniki

W pomieszczeniu wyposażonym we współczesne okna dla zapewnienia właściwej ilości powietrza wentylacyjnego konieczne jest częste uchylanie lub rozwieranie skrzydeł, albo zamontowanie nawiewników powietrza. Nawiewniki są to urzadzenia wprowadzajace powietrze do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych lub kuchni, umieszczone w górnej części okna – zgodnie z Polską Norma o Wentylacji (PN-83/B-03430). Zgodnie z zasadami wentylacji doprowadza się powietrze przez nawiewniki do pomieszczeń typu: pokoje dzienne, sypialnie, kuchnie, a wprowadza się w łazienkach i kuchniach przez otwory wentylacyjne.

 • Korzyści:
  Bezpośrednie korzyści z zastosowania nawiewników to:
 • Eliminowanie zjawiska wykraplania sie pary wodnej na oknach i nadprożach (brak pleśni i zagrzybienia)
 • Mniejsze straty energi cieplnej w porównaniu z częstym uchylaniem i otwieraniem okien, czy nawet korzystaniem z funkcji mikrorozszczelnienia
 • Komfort cieplny w pomieszczeniach (brak przeciągów)
 • Podwyższona izolacyjność akustyczna w porównaniu z rozszczelnionym lub uchylonym oknem
 • W przypadku nawiewników higrosterowanych, automatyczne działanie całego systemu wentylacji

W naszej ofercie posiadamy trzy podstawowe typy nawiewników:

 • Nawiewniki sterowane ręcznie)uzytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostrczanego powietrza poprzez ręczną zmianę położenia przepustnicy nawiewnika)
 • Nawiewniki cisnieniowe (ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy cisnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. dzieje sie tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydła odchylaja sie ograniczając ilość doprowadzonego powietrza. Taka sytuacja może byc spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamkniecia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum).
 • Nawiewniki automatyczne higrosterowane (wielkość strumienia przepływu powietrza jest uzależniona os ilości pary wodnej w pomieszczeniu- wraz ze wzrostem wilgotności w pomieszczeniu nawiewnik otwiera sie automatycznie).